Piersi

Wady rozwojowe piersi

Jest wiele różnych wad rozwojowych piersi, mogą występować pojedynczo lub w wspólnie. Poniżej informacje na temat najczęstszych wad wrodzonych piersi:

APLAZJA PIERSI

Odnosi się do zaburzenia wzrostu piersi. Brak jest nie tylko tkanki tłuszczowej, ale także gruczołu piersiowego, czasem zaburzenie rozwoju może dotyczyć też mięśnia piersiowego. Wadę tę najczęściej można skorygować wszczepiając implant piersiowy.

HIPOPLAZJA PIERSI

Z powodu zaburzeń tworzenia się tkanki gruczołowej, pierś nie rozwija się całkowicie. Dotknięte tym kobiety cierpią z powodu zbyt małej piersi. W przypadku tej wady najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wszczepienie implantów piersiowych.

HYPERPLAZJA PIERSI

Opisuje dokładne przeciwieństwo aplazji: jest to nadmierny rozrost tkanki, a w konsekwencji bardzo duże piersi, które często prowadzą do dolegliwości fizycznych, np. bólu pleców. Zjawisko tak zwanych „gigantycznych piersi” znane jest w medycynie jako gigantomastią. O gigantomastii mówi się wówczas gdy pierś przekracza wagę  1,5 kg.  Jedynym rozwiązaniem w przypadku tej wady jest chirurgiczna redukcja piersi.

 SZEWSKA KLATKA PIERSIOWA

Występuje, gdy mostek ma kształt wklęsły, co powoduje zniekształcenia widoczne jako zapadnięcie powierzchni klatki piersiowej w okolicy przyczepów żeber. Możliwe przyczyny to brak witaminy D lub predyspozycje genetyczne. Cechy są różne, na przykład głębokość lejka jest inna u każdej kobiety. Klatkę piersiową szewską można leczyć za pomocą operacji rekonstrukcji klatki piersiowej.

PIERSI TUBULARNE

Pod tym pojęciem rozumie się zniekształcenie, w którym pierś przyjmuje kształt stożka. Podstawa piersi jest prawidłowa, natomiast dolny biegun niewykształcony i ściśnięty. Stosunek wielkości brodawki sutkowej do samej piersi jest zaburzony, co jest głównym czynnikiem przeszkadzającym osobom dotkniętym tym schorzeniem.

ZESPÓŁ POLANDA

Rzadki zespół wad wrodzonych, na który składają się jednostronna hipoplazja lub aplazja mięśni klatki piersiowej i brodawki sutkowej, krótkopalczastość i zrosty palców (syndaktylia) po tej samej stronie.

Porady ekspertów

Lekarze na co dzień stosujący implanty MENTOR
odpowiadają na najczęściej zadawane pytania Pacjentek.

Formularz kontaktowy

Wszelkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne.

Klauzula informacyjna