Rekonstrukcja piersi

Rodzaje rekonstrukcji

Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem ekspandera i protezy

Dwuetapowa rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja dwuetapowa z zastosowaniem protez jest bardzo popularną metodą. Może być przeprowadzona w czasie mastektomii lub kresie późniejszym.

Sposób wykonania

Pod skóra klatki piersiowej umieszcza się czasowo ekspander tkankowy. W ciągu kilku tygodni lub miesięcy jest on rozciągany poprzez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli.

Wstrzyknięcia roztworu dokonuje się przez specjalną zastawkę znajdującą się na powierzchni ekspandera lub w jego oddaleniu.

Po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni dla właściwej protezy, przeprowadza się drugą operację, w czasie której usuwa się ekspander i wszczepia ostateczną protezę piersiową.

Pierwsza operacja:

A) Umieszczenie ekspandera w odpowiednim miejscu
B) Zlokalizowanie zastawki. Rozpoczęcie powiększania przez wstrzyknięcia roztworu fizjologicznego soli.

Druga operacja:

C) Usunięcie ekspandera tkankowego
D) Umieszczenie protezy w wytworzonej „kieszeni”
E) Zakończenie zabiegu.

W czasie mastektomii chirurg często usuwa skórę i tkanki piersi pozostawiając ścianę klatki piersiowej płaską i naciągniętą. Przed wszczepieniem właściwej protezy należy rozciągnąć tkanki klatki piersiowej w celu wytworzenia miejsca dla protezy. Proces ten nazywa się rozciąganiem tkanki. Może być przeprowadzony w dwóch lub jednej fazie.

Jednoetapowa rekonstrukcja piersi

Jednoetapowa rekonstrukcja piersi jest nowszą metodą, której popularność zaczyna rosnąć. Stało się to możliwe dzięki technologii łączącej ekspander tkankowy z właściwą protezą piersi.

Sposób wykonania

Implanty firmy Mentor: Becker i Spectrum®, są przykładami urządzeń do rekonstrukcji jednoetapowej. Należy zwrócić uwagę, że ekspanderoproteza może być wykorzystana zarówno podczas rekonstrukcji jednoczasowej jak i odroczonej.

Kombinacja ekspander/proteza jest umieszczana w klatce piersiowej w czasie mastektomii. Urządzenie to posiada mały przewód i zastawkę do wypełniania, które są lokowane w pobliżu protezy. W okresie kilku tygodni lub miesięcy wstrzykiwany jest przez zastawkę roztwór fizjologiczny soli w celu powiększenia ekspanderoprotezy i rozciągnięcia tkanek.

Po osiągnięciu wymaganej wielkości protezy usuwa się przewód i zastawkę do wypełniania w czasie prostego ambulatoryjnego zabiegu, proteza natomiast pozostaje na miejscu. Dzięki tej technice pacjentka przechodzi tylko jeden większy zabieg operacyjny rekonstruujący pierś.

1) Umieszczenie ekspandera/protezy we właściwym miejscu.
2) Powiększanie ekspandera/protezy przez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli w okresie do 6 miesięcy.
3) Osiągnięcie końcowej objętości. Usunięcie zastawki w trybie ambulatoryjnym.
4) Rekonstrukcja brodawki, końcowy wynik.

Formularz kontaktowy

Wszelkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne.

Klauzula informacyjna