Kontakt

P.A.D. Technologies Ltd., Sp. z o.o.

ul. Władysława Hańczy 19,
00-769 Warszawa, Polska

Tel: +48 (022) 646 55 57
Fax: +48 (022) 646 55 31

Email: padtech@padtech.pl

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych przekazywanych w formularzu kontaktowym jest firma PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@padtech.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Formularz kontaktowy

Wszelkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne.

Klauzula informacyjna