Implanty Mentor

Implanty Mentor w magazynie Kliniki Chirurgii Plastycznej dra Andrzeja Krajewskiego, Kołobrzeg.

W magazynie dużo ciekawych informacji o chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej.