Kuźlan MałgorzataSpecjalista chirurgii plastycznej

  Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada doktorat i dwie specjalizacje. Jest specjalistą chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. Od 1997 roku związana z chirurgią plastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Poznaniu (www.ump.edu.pl) gdzie uzyskała specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Krzysztofa Słowińskiego. Od 2006 r. zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w ośrodku chirurgii plastycznej  na Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju (www.scm.pl) gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. hc med. Kazimierza Kobusa i dr n. med. Ireneusza Łątkowskiego uzyskała tytuł specjalisty chirurgii plastycznej.

  Zajmuje się leczeniem oparzeń, urazów, chirurgią rekonstrukcyjną, chirurgią twarzowo-czaszkową, mikrochirurgią. W latach 1999, 2000, 2004 przebywała na stypendium w Karolinska Institute w Sztokholmie. W 2001r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Autor i współautor prac naukowych m. in. z zakresu chirurgii plastycznej publikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 140 publikacji naukowych. Uzyskała Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Premiera Rzeczpospolitej Polski za wyróżniony doktorat, Nagrodę Prezydenta miasta Poznania dla Młodego Badacza, Nagrodę indywidualną Rektora A.M. w Poznaniu, Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów. Prowadzi własną specjalistyczna praktykę lekarską, gdzie zajmuje się chirurgią plastyczną.

  Uczestniczy w indywidualnych szkoleniach, kursach i zjazdach w dziedzinie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, w Polsce i poza granicami kraju. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich; Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń; European Burn Association; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (www.ptchprie.pl).

  www.drkuzlan.pl

  Formularz kontaktowy

  Wszelkie opinie i sugestie są dla nas bardzo cenne.

  Klauzula informacyjna